تحصیلات

 • کارشناسی ارشد شیمی-فیتوشیمی تهران تهران از سال 1393 تا کنون
 • کارشناسی شیمی-محض شهیدبهشتی هران از سال 1389 تا 1393

سابقه شغلی

 • از سال 1394 تا 1394
  پروژه شرکت جهاد دانشگاهی تهران تهران - مدیر: سعید ایرانپور
  ساخت دیفومر - همکار طرح ساخت دیفومر های جدید برای شرکت نفت
  دلیل ترک: پایان طرح
 • از سال 1395 تا 1395
  پروژه شرکت جهاد دانشگاهی تهران تهران - مدیر: سعید ایرانپور
  گزارش نویسی - گزارش نویسی دیفومر
  دلیل ترک: پایان طرح

مهارت

 • ICDL خوب - آشنایی کامل با برنامه های پاورپوینت و ورد و آشنایی با برنامه ی اکسل
 • MATLAB آشنا -

زبان

خواندننوشتنمکالمه
انگلیسیخوبخوبمتوسط

قدرت گرفته از رزومه وبلاگ

وبلاگ خالی است